vrijdag 20 maart 2020

Volgens Stichting RIONED ligt het voor de hand om rioleringsbeheer en afvalwaterzuivering aan te merken als processen die cruciaal zijn in het kader van de omgang met het coronavirus. Gemeenten en waterschappen kunnen zelf medewerkers aanwijzen die hierbij een cruciale rol spelen. (H2O Waternetwerk, 17 maart)
Lees meer: h2owaternetwerk.nl