dinsdag 07 april 2020

Het verondiepen van de kleiput in Winterswijk met vervuilde grond wordt opnieuw tegen het licht gehouden na de oproep van een Nijmeegse professor om ogenblikkelijk te stoppen met het verondiepen. (de Gelderlander, 7 april)
Lees meer: gelderlander.nl