dinsdag 14 april 2020

De in deze krant geuite stelling dat woonhuizen geen schade zouden kunnen lijden als gevolg van bodemdaling door de gaswinning is allang achterhaald. (Dagblad van het Noorden, 14 april)
Lees meer: dvhn.nl