vrijdag 01 mei 2020

Sinds vorig jaar maart liggen alle werkzaamheden voor de aanleg van een tweede golfbaan in Spijk stil. In de grond en het water zijn metalen gevonden en is de pH-waarde te hoog. Dit is schadelijk voor mens, dier en de natuur. De aannemer en de eigenaar van het terrein zijn verantwoordelijk om de vervuiling zoveel mogelijk ongedaan te maken en nieuwe verontreiniging te voorkomen. Zij hebben hiervoor een plan van aanpak opgesteld. De sanering van de vervuiling en het ophogen en inpakken van de grond duren in totaal ongeveer acht jaar. (De Stad Gorinchem, 30 april)
Lees meer: destadgorinchem.nl