donderdag 14 mei 2020

Minister Eric Wiebes van Economische Zaken en Klimaat (EZK) heeft verwachtingen gewekt en Groningen rekent hierop, stellen de Groningse overheden in het regionale advies voor het vaststellingsbesluit Groningenveld voor het gasjaar 2020/ 2021. Zij houden de minister aan het door hem toegezegde tijdpad en tempo voor de afbouw van de gaswinning. (Noorderkrant, 13 mei)
Lees meer: noorderkrant.nl