vrijdag 12 juni 2020

De commissie-Boelhouwer adviseert minister Cora van Nieuwenhuizen om bij de verkiezingen van 2023 alle zetels in de waterschapsbesturen via de stembus toe te wijzen. De commissie constateert dat door maatschappelijke en klimaatontwikkelingen de belangen in het waterbeheer zijn verschoven en dat de borging van zetels feitelijk overbodig is geworden. (Friesch Dagblad, 11 juni)
Lees meer: frieschdagblad.nl