vrijdag 26 juni 2020

Vaals voert nog steeds onderhandelingsgesprekken met de provincie over de sanerings- en sloopkosten voor het voormalige Esso tankstation aan de Maastrichterlaan. Naar verwachting bedragen de kosten tussen de vier en vijf ton. (Limburger, 25 juni)
Lees meer: limburger.nl