donderdag 30 juli 2020

Een groep Canadese wetenschappers heeft een forse toename van TFA en aanverwante zuren in het Canadese poolgebied ontdekt. De stijging van de TFA-concentratie in ijskernen vond in de afgelopen dertig jaar plaats. De onderzoekers leggen een relatie met de toename van het gebruik van HFK- en HFO-koudemiddelen, waarvan TFA een afbraakproduct is. Dat geldt vooral voor R1234yf, dat volledig in TFA wordt omgezet. De gevolgen voor het milieu zijn reden tot zorg. (Koude en Luchtbehandeling, 29 juli)
Lees meer: koudeenluchtbehandeling.nl