dinsdag 11 augustus 2020

NWO, de Nederlandse organisatie voor wetenschappelijk onderzoek, stelt zes miljoen euro beschikbaar voor onderzoeken naar ‘Klimaatrobuuste productiesystemen en waterbeheer’. De call for proposals is nadrukkelijk ook bedoeld voor waterschappen of andere bij de uitvoering van het waterbeheer betrokken praktijkorganisaties. (H2O Waternetwerk, 10 augustus)
Lees meer: h2owaternetwerk.nl