vrijdag 04 september 2020

De fracties van GroenLinks, de FNP en de SP hebben vragen aan het college van B en W van de gemeente Heerenveen gesteld over de sanering van het voormalig schietterrein in Katlijk. (Heereveense Courant, 4 september)
Lees meer: heereveensecourant.nl