vrijdag 04 september 2020

Agrarische belangenorganisatie LTO Noord maakt opnieuw bezwaar tegen archeologisch onderzoek op boerenpercelen in de gemeente Leeuwarden, daar waar de gemeente verwacht dat er dingen van archeologische waarde onder de grond zitten. (Leeuwarder Courant, 3 september)
Lees meer: lc.nl