maandag 12 oktober 2020

Netbeheerder TenneT is deze week een groot en fijnmazig bodemonderzoek gestart ter hoogte van de Reyndersweg in Velsen-Noord. Op deze plek moeten de kabels van een nog te bouwen windmolenpark op zee gaan aanlanden. (Kite)surfers wordt gevraagd waakzaam te zijn, en niet in de buurt van de onderzoeksboten te komen. (NH Nieuws, 9 oktober)
Lees meer: nhnieuws.nl