dinsdag 13 oktober 2020

Het Planburonoord uit Heerenveen stuurde een brandbrief omtrent een kleinschalig ecologisch water- en woonpark dat het bedrijf sinds 2015 probeert te realiseren aan de Boarnsterdyk in Akkrum/Nes. ,,Wij hebben hiervoor contact onderhouden met de gemeente Heerenveen, het wijkbelang Akkrum, bewoners, aannemers en onderhoudsbedrijven uit onze regio. De gemeente trekt echter de stekker uit het project.” (Heereveense Courant, 12 oktober)
Lees meer: heereveensecourant.nl