vrijdag 16 oktober 2020

De provincie en gemeente Groningen gaan de voormalige vuilstort in Woltersum saneren. Daarom is vandaag begonnen met de voorbereidende werkzaamheden, waaronder het plaatsen van een tijdelijke brug over het Damsterdiep. Op deze stortplaats aan de Bouwerschapweg ligt gevaarlijk afval van het bedrijf AKU, de voorloper van Akzo Nobel. Het stortmateriaal leidde tot bodemverontreiniging. (Eemskrant, 15 oktober)
Lees meer: eemskrant.nl