dinsdag 27 oktober 2020

De gemeente Hoogeveen krijgt ruim 4 miljoen euro subsidie voor de waterstofwijk Erflanden. De vergoeding is voor een groot gedeelte bestemd voor bewoners, zo schrijft het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties aan de Tweede Kamer. (RTV Drenthe, 26 oktober)

Lees meer: rtvdrenthe.nl