dinsdag 10 november 2020

Het was alles wat nog restte van de voormalige Lipsfabrieken in Drunen: een enorme hoop gebroken puin. Die berg zogeheten menggranulaat is verdwenen, de puin is grotendeels uitgereden over het terrein aan de Lipsstraat. Het wordt gebruikt als funderingsmateriaal voor het distributiecentrum dat er moet verrijzen. (BD, 9 november)

Lees meer: bd.nl