maandag 16 november 2020

In verschillende media is veel te doen geweest over een extra bedrag van 10 miljoen die AVRI dit jaar nog zou moeten storten in het provinciale ‘Fonds Nazorg Stortplaatsen’. In het ergste geval zou dit – zo viel te lezen – de inwoners 100 euro per woonadres kunnen gaan kosten. Ook in de gemeenteraden was het een hot item en in de Provinciale Staten werd er bij de behandeling van dit item weinig vleiend over Avri en de Regio Rivierenland gesproken. De Tielenaar zocht uit wat het Fonds Nazorg Stortplaatsen is en had een gesprek met wethouder Groen om er achter te komen wat er nu precies aan de hand is en of de inwoners moeten gaan betalen. Groen is portefeuillehouder Avri en lid van het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling Avri. (De Tielenaar, 13 november)

Lees meer: detielenaar.nl