dinsdag 17 november 2020

Waterschap Brabantse Delta en vijftien West-Brabantse gemeenten willen de komende vier jaar verder samenwerken op het gebied van het verzamelen, beheren en delen van gegevens over de waterketen. Volgens projectleider Albert Klaassen wordt het vier jaar geleden opgezette project Meten & Monitoren geïntensiveerd. (H2O Waternetwerk, 16 november)

Lees meer: h2owaternetwerk.nl