woensdag 18 november 2020

De Nederlandse bodem barst van het leven. Miljarden bacteriën, schimmels, aaltjes en bodemdiertjes leven in een complex evenwicht met elkaar en met de geteelde gewassen. Verstoring van dat evenwicht ligt in de land- en tuinbouw altijd op de loer. Pathogene (schadelijke) bacteriën, schimmels en aaltjes kunnen dan de overhand krijgen en forse opbrengst- en kwaliteitsderving aan de gewassen toebrengen.(Akkerwijzer, 1 november)

Lees meer: akkerwijzer.nl