woensdag 25 november 2020

In maart 2021 mogen we stemmen. Wat kunnen we de komende jaren verwachten op belangrijke ruimtelijke thema’s als wonen, mobiliteit, veiligheid en leefbaarheid, klimaat en energietransitie? De komende weken neemt Stadszaken de verkiezingsprogramma’s door. Deze week: groen. In de (concept)partijprogramma’s van de grootste politieke partijen komen vooral landbouw, klimaatadaptatie en natuurgebieden aan bod. (Stadszaken, 24 november)

Lees meer: stadszaken.nl