maandag 07 december 2020

De provincie Fryslân en Wetterskip Fryslân verwachten een bodemdaling van 19 centimeter in het gebied rond Anjum. Gaswinning lijkt de boosdoener. (Leeuwarder Courant, 6 december)

Lees meer: lc.nl