dinsdag 15 december 2020

Voorkomen is beter dan genezen. Dat geldt voor veel zaken, ook voor bodemverdichting. Autonome veldrobots die rijden over vaste rijpaden kunnen ervoor zorgen dat weerbare planten groeien op onbereden teeltbedden zonder bodemverdichting. (Nieuwe Oogst, 15 december)

Lees meer: nieuweoogst.nl