woensdag 16 december 2020

Alle waterschappen doen mee aan een collectieve capaciteit om incidenten bij de eindverwerking van zuiveringsslib goed op te kunnen vangen. Hiervoor wordt een tijdelijke opslagcapaciteit van 100.000 ton slib op jaarbasis geregeld. (H2O Waternetwerk, 15 december)

Lees verder: h2owaternetwerk.nl