vrijdag 18 december 2020

Bij afname van mogelijkheden om gewasbeschermingsmiddelen in te zetten krijgt de groenbemester een grotere rol in de bodemgezondheid. Volgens Geert Elzes van zaaizaadbedrijf Vandinter Semo kijken telers kritischer naar wat ze aan bodemgebonden ziekten en plagen kunnen doen door de juiste keuze van groenbemesters. (Akkerwijzer, 18 december)

Lees verder: akkerwijzer.nl