maandag 04 januari 2021

Tegen afspraken in is nooit in de gaten gehouden wat het effect van baggerstort in de Meeslouwerplas in recreatiegebied Vlietland (beter bekend als de vogelplas) was op de kwaliteit van het grondwater. Dat blijkt uit een brief van commissaris van de Koning Jaap Smit aan Provinciale Staten van Zuid-Holland. (Leidsch Dagblad, 23 december)

Lees verder: leidschdagblad.nl