woensdag 27 januari 2021

Fabio Corradini heeft onderzoek gedaan naar de vervuiling van de bodem door microplastics. Hij doet voorstellen voor een nieuw soort bodemonderzoek om de aanwezigheid van microplastics in de bodem te kunnen identificeren en kwantificeren. Daarnaast zijn er volgens hem methoden beschikbaar om bewijs te verzamelen over de menselijke invloed op bodemverontreiniging door microplastics. Corradini promoveert op dinsdag 26 januari aan de Wageningen Universiteit. (Agri Holland, 26 januari)

Lees meer: agriholland.nl