woensdag 03 februari 2021

Boeren met lekkende mestkelders in het aardbevingsgebied in de provincie Groningen worden ernstig tekort gedaan door een advies van deskundigen aan het Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG) hoe om te gaan met schade aan mestkelders. (Veldpost, 2 februari)

Lees meer: veld-post.nl