donderdag 11 maart 2021

Topmaïs 2021 is van start. Op het proefperceel van loonbedrijf Ten Hove in Kamperveen is de structuur van de bodem in beeld gebracht met een EMi-bodemscanner. Aan de hand daarvan wordt straks een reperatiebemesting uitgevoerd. Dit dient als basis voor proeven om op verschillende manieren maïs te telen. Allemaal in het teken voor een toekomstbestendige maïsteelt. (Melkvee, 10 maart)

Lees meer: melkvee.nl