woensdag 17 maart 2021

Provincie Zuid-Holland heeft een overeenkomst ondertekent met het Rijk, gemeente en waterschappen voor het verbeteren van de toekomstbestendigheid van de Zuid-Westelijke Delta en de Hollands-Utrechtse veenweiden. In totaal komt er ongeveer 7 miljoen euro beschikbaar voor het verbeteren van de bodemkwaliteit in de Zuid-Westelijke Delta (ZWD) en duurzaam gebruik van de bodem in de Hollands-Utrechtse veenweiden (HUV). (Agraaf, 16 maart)

Lees meer: agraaf.nl