vrijdag 19 maart 2021

Door verlegging en verzanding van geulen wordt er op een aantal intensief bevaren plaatsen in de Waddenzee steeds meer gebaggerd. In de nabije toekomst zullen ingrijpende beslissingen genomen moeten worden om het baggeren binnen de perken te houden. (Leeuwarder Courant, 19 maart)

Lees meer: lc.nl