dinsdag 23 maart 2021

Het saneren van de voormalige vuilstort aan de Bouwerschapweg bij Woltersum is inmiddels in volle gang. Graafmachines hebben inmiddels een groot gedeelte van het voormalige zwembad afgegraven. Eerst is de schone deklaag weggehaald. Vervolgens is het AKU-materiaal, de voorloper van Akzo Nobel, verwijderd. (Eemskrant, 23 maart)

Lees meer: eemskrant.nl