maandag 19 april 2021

Tytsjerksteradiel zoekt naar mogelijkheden om het plan voor extra gaswinning bij Burgum te keren. De vrees is dat er aardbevingen komen. (Leeuwarder Courant, 17 april)

Lees meer: lc.nl