dinsdag 20 april 2021

In de landbouw wordt bodemverdichting zwaar onderschat. Een verdichte ondergrond op maisland kost naar schatting 10 – 20 % van de opbrengst. Om een optimale oogst te realiseren moet de bodem goed bewortelbaar zijn en vocht kunnen opnemen. Bodemverdichting speelt voor zowel doorwortelbaarheid als vochtopname een belangrijke rol. Bij de grondbewerking en zaaibedbereiding is het opheffen van bodemverdichting essentieel. (Melkvee, 19 april)

Lees meer: melkvee.nl