woensdag 21 april 2021

Door een verhoogde temperatuur en een grilliger neerslagpatroon neemt de uit- en afspoeling van nutriënten zeer waarschijnlijk toe. Zonder mitigerende maatregelen leidt dit tot verslechtering van de waterkwaliteit. (H2O Waternetwerk, 21 april)

Lees meer: h2owaternetwerk.nl