woensdag 28 april 2021

Meetbaar, met een transparante berekening en goed onderbouwd. Zo moet de Open Bodem Index (OBI) een beeld geven van de bodemkwaliteit. De index vergelijkt de kwaliteit met wat potentieel haalbaar is. Met een score van 1 tot 10 wordt aangegeven wat op een stuk grond kan worden bereikt. Doel is te komen tot een instrument waarmee goed bodembeheer kan worden beloond. (Nieuwe Oogst, 27 april)

Lees meer: nieuweoogst.nu