woensdag 28 april 2021

Een zestal bij Vlietland betrokken organisaties (De Vereniging Vrienden van Vlietland, de Vogelwerkgroep Vlietland, de Werkgroep Milieubeheer Leiden, de Beheerscommissie Vogelplas Starrevaart, het Recreatiecentrum Vlietland B.V. en de Vereniging tot behoud van Oud, Groen en Leefbaar Voorschoten) blijft zich afvragen waarom het provinciebestuur van Zuid-Holland plotseling is teruggekomen op zijn bereidheid de kwaliteit van de bagger op de bodem van de Meeslouwerplas en de effectiviteit van de afdeklaag te laten onderzoeken. (Het Krantje online, 27 april)

Lees meer: hetkrantje-online.nl