dinsdag 11 mei 2021

In een brief aan de Tweede Kamer rapporteert minister Van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat over de resultaten van de Delta-aanpak waterkwaliteit. Zij wijst er op dat de waterkwaliteit in grote delen van het land de afgelopen jaren duidelijk is verbeterd. De waterkwaliteit zal nog verder verbeteren, maar niet overal in Nederland zullen alle doelen voor de Europese Kaderrichtlijn Water in 2027 gehaald worden. (AgriHolland, 11 mei)

Lees meer: agriholland.nl