maandag 14 juni 2021

Het Landelijk Grondwater Register wordt per 1 juli 2022 aangesloten op de Basisregistratie Ondergrond. Alle gegevens over grondwateronttrekkingen en bodemenergiesystemen van gemeenten, provincies en waterschappen zijn dan toegevoegd. (Groene Ruimte, 14 juni)

Lees meer: groeneruimte.nl