woensdag 16 juni 2021

Om de energietransitie voor elkaar te krijgen, is veel ondergrondse infrastructuur nodig. Maar juist in die ondergrond is het op sommige plaatsen al vol met kabels en leidingen. Volgens de gemeenten in de industriële IJmond moeten overheden een eenduidig beleid voeren over de gevolgen die de ruimtelijke inpassing van energiemaatregelen heeft op de ondergrond. (Binnenlands Bestuur, 15 juni)

Lees meer: binnenlandsbestuur.nl