dinsdag 29 juni 2021

Het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) stelt alle activiteiten van de NAM bij een injectiepunt in het Twentse Rossum per direct onder verscherpt toezicht. Het productiewater dat daarin wordt gespoten, is afkomstig van de oliewinning in het Drentse Schoonebeek. (Nieuwe Oogst, 28 juni)

Lees meer: nieuweoogst.nl