vrijdag 02 juli 2021

De provincie Groningen en de gemeente Groningen verstrekken ieder 2 miljoen euro subsidie voor een project dat seizoensopslag van WarmteStad mogelijk maakt. Het wordt benut voor opslag van zonnewarmte en restwarmte. (Solar Magazine, 2 juli)

Lees meer: solarmagazine.nl