dinsdag 27 juli 2021

Dertig procent van de mensen in het Groene Hart heeft dagelijks te maken met de gevolgen van bodemdaling. Tachtig procent verwacht dat de overheid de eerste stap zet om bodendaling tegen te gaan. Dit blijkt uit onderzoek van de regiodeal Bodemdaling Groene Hart. (H2O Waternetwerk, 26 juli)

Lees meer: h2owaternetwerk.nl