maandag 13 september 2021

Zolang er meer grondwater wordt onttrokken voor industrie, landbouw en drinkwater dan er door regen bij komt of wordt vastgehouden, holt de natuur in Brabant achteruit. Grondwater is niet onuitputtelijk. Daarom moeten provincie en waterschappen veel meer stappen zetten om verdroging tegen te gaan. (BN De Stem, 10 september)

Lees meer: bndestem.nl