dinsdag 28 september 2021

"Wij zijn vijf jaar bezig geweest met deze procedure. En in toenemende mate hebben we het gevoel dat we praten over Klein Duimpje en de reus. De NAM en het ministerie van Economische Zaken en Klimaat tegenover de burgers. Aan de ene kant macht, kennis en geld en aan de andere kant de inwoners. Ik verzoek u een balans aan te brengen tussen deze ongelijkheid." Dat waren de laatste woorden van voorzitter Gerrit Eerland van de werkgroep Stop Gaswinning Marsdijk Nu tijdens de laatste zitting in de juridische strijd rond het winningsplan Westerveld, een plan voor gaswinning uit elf kleine gasvelden ten noorden van Assen. (RTV Drenthe, 28 september)

Lees meer: rtvdrenthe.nl