dinsdag 05 oktober 2021

Het stopzetten van de injectie van afvalwater in de Twentse bodem vanwege problemen met de injectieputten, staat volgens minister Stef Blok van Economische Zaken niet in verhouding tot de gevolgen van zo'n besluit. "Stilleggen is niet proportioneel", zo zei hij afgelopen week toen GroenLinks-Kamerlid Laura Bromet Kamervragen indiende over deze kwestie. Bromet vindt dat de oliewinning en de waterinjectie moeten worden stopgezet zolang het Staatstoezicht op de Mijnen 'het niet zonder meer verantwoord vindt'. (RTV Oost, 5 oktober)

Lees meer: rtvoost.nl