maandag 20 december 2021

De gemeenteraad van Hulst wil unaniem dat de GGD Zeeland een grootschalig, vrijwillig bevolkingsonderzoek houdt bij de inwoners van de Westerschelde-gemeenten naar PFAS. De raad draagt het college van burgemeester en wethouders op om deze opdracht aan de GGD te verstrekken en er bij de andere gemeenten op aan te dringen hetzelfde te doen. (Omroep Zeeland, 16 december)

Lees meer: omroepzeeland.nl