donderdag 06 januari 2022

Waar tot voor kort de Tomado-fabriek stond komen binnenkort andere bedrijven van verschillende grootte. Bij de herinrichting van het terrein aan de rand van Vosdonk is extra aandacht voor duurzaamheid en de verkeersafwikkeling. (BN de Stem, 5 januari)
Lees meer: bndestem.nl