donderdag 13 januari 2022

De energietransitie zal enorme impact hebben op de ruimtelijke inrichting. Voor de aanleg van warmtenetten en verzwaring van het elektriciteitsnet is een herinrichting van grote delen van de ondergrond nodig. Voor drinkwaterbedrijven heeft dit grote consequenties. (H2O Waternetwerk, 12 januari)

Lees meer: h2owaternetwerk.nl