dinsdag 07 juni 2022

Het aantal aardbevingen in Groningen als gevolg van gaswinning is hoger dan verwacht. Dat meldt het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) aan de NOS. Voor het lopende jaar (een 'gasjaar' loopt van 1 oktober tot 1 oktober) was de verwachting dat er zes aardbevingen zouden zijn met een kracht van boven de 1,5, maar dat blijken er nu al acht te zijn. Wat hiervan de oorzaak is, is niet duidelijk. (NOS, 3 juni)
Lees meer: nos.nl