donderdag 16 juni 2022

Het schadelijke effect van een mengsel van zeer zorgwekkende stoffen kan groter zijn dan het effect per stof. Met dit mengseleffect wordt zeer beperkt rekening gehouden bij de vergunningverlening. Ook wordt er niet gekeken naar hoeveel van deze stoffen via de lucht op de bodem of in het water terechtkomen. Dat blijkt uit een verkenning van het RIVM in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. (Groene Ruimte, 15 juni)
Lees meer: groeneruimte.nl